ĐƠN GHI DANH

Mỗi khóa học của Trường Việt Ngữ Về Nguồn thường bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 6. Một năm học gồm có hai học kỳ:

Học Kỳ 1: Tháng 8 đến Tháng 12
Học Kỳ 2: Tháng 1 đến Tháng 6

Quý Phụ Huynh có thể ghi danh cho học sinh vào thời điểm ấn định của Trường, thông thường là vào tháng 5 mỗi năm. Quý vị hãy xem lịch trình của Trường để biết thêm chi tiết. Ngoài ra nhà trường cũng sẽ loan báo thời gian và địa điểm ghi danh trên các hệ thống truyền thông Việt tại địa phương để quý vị dễ dàng theo dõi.

*Quý vị có thể lấy xuống Đơn Ghi Danh tại đây: Đơn Ghi Danh